CONCURS SOBRE LA SETMANA EUROPEA DE LA REDUCCIÓ DE RESIDIOS

La setmana del 19-27 de novembre se celebra la Setmana Europea de la Reducció de Residus (EWWR).

El principal objectiu  és promoure entre elsc iudadanos de la Unió Europea l’acompliment d’accions  de conscienciació sobre la sostenibilitat

La reducció del consum i la reutilització de productes als quals els queda molta vida útil abans de convertir-los en deixalles són dues de les raons per a celebrar la Setmana per a la Reducció de Residus.

La comissió EPAS organitzarà una sèrie d’activitats a realitzar per a aquesta setmana, i, entre elles, un concurs  dirigit a tots els nivells educatius.

Pretenem sensibilitzar a l’alumnat sobre la reducció de residus, la reutilització de productes i el reciclatge d’uns certs tipus de materials.

Amb això, busquem promoure una cultura més ecològica, enfocada a la pràctica diària de les 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.

 Convidem a tots els alumnes i alumnes al fet que compartisquen  totes les idees que se’ls ocórrega en matèria de reutilització o aprofitament intel·ligent dels residus, per mitjà de la seua participació en el concurs.

Les bases de participació són les següents:

  • Els nivells de1, 2n, 3r ESO i FP bàsica participaran amb la  realització d’una  infografia/pòster/cartell de grandària DIN A3 tant a mà com a ordinador.
  • Els nivells de 4ºESO, cicles formatius de grau mitjà i superior i batxillerat hauran de realitzar un vídeo de duració màxima 40-50 segons.
  • El termini límit per al seu lliurament serà el 18/11/2022.
  • Lloc de lliurament: la biblioteca de l’institut.
  • Ha d’aparéixer el nom de l’institut i el vostre.
  • Els premis, finançats per l’A.M.P.A , consistiran:

Un 1r premi per a cadascuna de les dues categories de 2 entrades de cinema.

Un 2n premi per a cadascuna de les dues categories d’entrepà i beguda en la cantina.

Un 3r premi per a cadascuna de les dues categories d’entrepà i beguda en la cantina.

El jurat estarà compost pels Ambaixadors Sèniors del centre, i tindran en compte per a la seua valoració, entre altres, els següents criteris:

  • materials utilitzats en la infografia,
  • creativitat i originalitat en el missatge,
  • relació amb la temàtica,
  • impacte produït en la comunitat educativa.


#SemanaEuropeadelaPrevencióndeResiduos i ajuda a disminuir el fem del món

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA AMPA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’A.M.P.A. de l’IES Sixto Marco els convoca a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc dimarts que ve 11 de maig de 2021 a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria.
Aquest any degut a la situació sanitària actual, se celebrarà l’Assemblea en línia, per a poder assistir us heu d’inscriure enviant un email a ampa@isixtomarco.es amb nom i cognom de l’alumne i les dades personals del pare, mare o tutor legal que assistirà a l’assemblea i correu electrònic. Des de l’Ampa uns dies abans us enviarem l’enllaç per a poder accedir a l’assemblea.
Ordre del dia
1. Presentació i salutació a l’assemblea.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
3. Informe de la Junta directiva.
4. Balanç del curs 2019-2020.
5. Pressupostos del curs 2020-2021.
6. Propostes i suggeriments.

Elx, a 20 d’abril de 2021.

Signat Nora I. Robles Sanmartín.

Assemblea de l’AMPA

LA JUNTA DIRECTIVA de l’A.M.P.A. de l’IES Sixto Marco els convoca a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc dimarts que ve 4 de desembre de 2018 a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria, que tindrà lloc a la Sala d’Usos Múltiples “Diego Trigueros” de l’institut (enfront de Secretaria).

La convocatòria oficial i l’ordre del dia poden consultar-se ací.