CLASSES SUSPESES DIMARTS 23 DE MAIG

Davant la situació d’alerta meteorològica, seguint el Protocol de preemergències i el decret d’Alcaldia, per a evitar riscos, SE SUSPENEN TEMPORALMENT LES CLASSES EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D’ELX durant el DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023, reiniciant-se de nou l’activitat, si no hi ha incidències, el pròxim dia lectiu.