LA FORMACIÓ DE LA UE A TRAVÉS DEL CINEMA

Al llarg del curs 2022-23, els alumnes d’Història del Món Contemporani de 4t de l’ESO han treballat la formació de la UE a través del cinema. Per a això, han visionat per grups algunes pel·lícules relacionades amb aquesta temàtica, envers posterioritat realitzar un projecte per equips i emprant diferents eines com el canva, muntatges audiovisuals i fins i tot un draw el meu life que han exposat als seus companys de classe, d’altres cursos i fins i tot a les seues famílies. Aquest projecte els ha servit per a enllaçar els continguts vistos en classe amb aquells processos històrics visionats en les pel·lícules i que els han permés comprendre quins han sigut els orígens de la UE. Partint d’aquest punt, hem pogut endinsar-nos en la formació i el desenvolupament d’aquesta comunitat política i entendre quines són les seues principals funcions en l’actualitat.