Col·laboració IES Sixto Marco/Universidad Miguel Hernández.

El passat 23/03/2023 va tindre lloc en l’IES Sixto Marco l’I Taller de Cerca d’Ocupació dirigida a alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de les tres famílies professionals del centre educatiu.

Alumnes del Grau de Psicologia de la UMH, sota la tutela i supervisió de professores del Departament de Psicologia de la Salut, duran a terme una sèrie de tallers dinàmics dirigits a la cerca d’ocupació. Aspectes tan rellevants com la presentació de la candidatura, l’entrevista de treball, i la marca personal seran temes a treballar amb l’alumnat dels cicles formatius, a fi de millorar les seues competències comunicatives i socials.

Els tallers s’emmarquen en el bloc d’orientació professional del mòdul de formació i orientació laboral, en el qual es donen a conéixer a les alumnes i alumnes els itineraris formatius i profesionalizadores així com el pla d’acció per a la cerca d’ocupació.

La impartició del taller per part d’alumnes de la Universitat Miguel Hernández aporta un valor afegit als tallers, perquè hem de tindre en compte que els processos de selecció d’ocupació són duts a terme pels experts de psicologia en la majoria de les ocasions. A més, les universitàries posaran en pràctica un estudi de competències socioemocionals amb el qual avaluaran l’impacte que els tallers ocupacionals produeixen en els coneixements i actituds de l’alumnat de grau mitjà i superior.