L’ECONOMIA CIRCULAR EN LA INDÚSTRIA TÈXTIL

Amb l’objectiu de conscienciar a tota la comunitat educativa de l’IES Sixto Marco de l’alt cost climàtic que suposa la compra de roba i de la irresponsabilitat ecològica que suposa seguir els dictàmens de la moda. “Es deriva de la necessitat de fer entendre a la indústria que la seua producció ha de ser sostenible”.

Tal com anuncia el vicepresident executiu responsable del Pacte Verd Europeu Frans Timmermans: «Per a aconseguir la neutralitat climàtica d’ací a 2050, preservar el nostre medi ambient natural i reforçar la nostra competitivitat econòmica, és necessària una economia completament circular”.

El Pla d’acció per a l’economia circular que nosaltres presentarem en l’institut se centrarà les mesures proposades per la UE per als Productes tèxtils, impulsant la reutilització tèxtil.

Comencem amb una sèrie de tallers per part d’experts de la moda i empresaris del sector sobre la importància de l’economia circular en la indústria tèxtil i els seus beneficis ja que la indústria de la moda és responsable del 10% de la contaminació global mundial.

La raó que el seu impacte siga tan gran és doble. D’una banda, la seua cadena de subministrament és llarga i complexa. Comença en l’agricultura (fibres vegetals) i la fabricació petroquímica (fibres sintètiques), segueix per la manufactura per a, passant per la logística, acabar en la venda al detall.

La indústria de la moda produeix anualment entre 4 000 i 5 000 milions de tones de CO₂, la qual cosa representa entre el 8% i el 10% de les emissions globals d’aquest gas.

El seu consum d’aigua és un dels més importants, amb uns 7 900 000 metres cúbics anuals. És responsable del 20% de la contaminació industrial d’aigua, a causa de les activitats de tractament tèxtil i de tintat. Contribueix en una mica més d’un terç a l’acumulació de micro plàstics dels oceans, amb una quantitat anual de 190 000 tones.

Europa realitza una clara aposta per l’economia circular, considerada un dels principals elements del Pacte Verd Europeu, que és el nou programa d’Europa en favor del creixement sostenible. La Unió Europea inclou entre els seus principals objectius modificar les nostres principals pautes de producció i consum a través d’un nou pla d’acció per a l’economia circular, mostrant el camí cap a una economia competitiva i climàticament neutra.