RESULTATS BAREMACIÓ ERASMUS+

Es publica en el tauler d’anuncis del centre la relació d’admesos en la selecció de personal docent i no docent per a mobilitats de Grau Superior de la convocatòria Erasmus+ Superior 2020.