Banc d’exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat (P.A.U.)

La Universitat Miguel Hernández d’Elx anuncia la creació del Banc d’exàmens de les Proves d’Accés a la Universitat (P.A.U.) dins del canal YouTube de la universitat: http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/

 

Aquest banc d’exàmens posa a disposició de l’alumnat de 2n de Batxillerat en general i, en particular, a aquelles persones que es presenten a les P.A.U., la resolució dels exàmens proposats en les convocatòries ordinàries i extraordinària del curs acadèmic 2012 – 2013, realitzades en els mesos de juny i juliol, respectivament, en la Comunitat Valenciana. L’examen proposat en cada convocatòria consta de dos opcions (A i B) la resolució del qual es presenta en sengles vídeos.

 

  La resolució de cada una de les propostes d’examen que conté aquest banc d’exàmens ha sigut realitzada per professorat especialista en la matèria de P.A.U. en la UMH. En algunes assignatures, la correcció de les propostes d’examen ha sigut realitzada per una comissió de professorat de secundària amb àmplia experiència docent i que han actuat amb assiduïtat com a vocals correctors de l’assignatura corresponent en les P.A.U.

 

 Aquest banc d’exàmens pretén ser una ferramenta al servei de l’alumnat que es prepara per a les P.A.U. en el seu procés d’aprenentatge. Com s’indica en els vídeos continguts en aquest blog, la resolució de les qüestions i dels problemes que es proposen no ha de ser considerada com l’única possible. En molts casos, la resposta a cada un dels apartats de l’examen pot realitzar-se de forma igualment correcta mitjançant una altra argumentació alternativa.