Ferramenta Gripau. Preparació per a la PAU

Des del curs 1993/1994, les universitats valencianes, amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, elaborem el Gripau com a suport a tots els centres valencians en què hi ha estudiants que es preparen per a l’accés a la universitat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar al alumnat informació sobre les nostres universitats (plans d’estudis, docència en valencià, beques, serveis, etc.), diversos recursos informàtics en valencià i el Gripau, un material que els permet repassar alguns coneixements de llengua, de terminologia bàsica i de redacció que els ajuden a millorar els seus exàmens i, en concret, l’ús del valencià en les proves d’accés a la universitat.

La seua voluntat és col·laborar amb els centres per millorar la preparació dels alumnes i oferir-los informació sobre els recursos formatius que trobaran en les universitats valencianes. El Gripau no és un manual ni pretén suplir la formació acadèmica programada; de fet, són unes recomanacions estilístiques i lingüístiques que no sempre figuren en els temaris.

http://www.gripau.eu/

  • Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
  • Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València
  • Servei de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant
  • Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
  • Unitat de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
  • València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx, 20 de febrer de 2013