Proves accés Cicles Formatius 2023

Accés a la pàgina web de Conselleria (presentació i calenario)

Accés a la informació de Conselleria

Dates de les proves

Les proves per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 22 i 23 de maig.

Lloc

Els exàmens d'accés a cicles formatius de grau mig es faran en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que els d'accés a cicles formatius de grau superior es faran en els centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l'opció triada pels aspirants.

Inscripció

Tota la documentació haurà de ser entregada en la secretaria del centre o enviada degudament signada (a mà o electrònicament) mitjançant correu electrònic (46021290.secretaria@edu.gva.es) al centre docent  en el qual desitja fer la prova, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

Calendari

Des del Fins al
Inscripció 20 de març 31 de març
Publicació llestes provisionals de persones admeses 26 d'abril 28 d'abril
Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses 26 d'abril  28 d'abril
Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses 5 de maig
Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior 22 i 23 de maig
Publicació llestes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 1 de juny
Reclamació llestes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 2 de juny 6 de juny
Termini de lliurament documentació justificativa d'exempció prova grau mitjà i prova grau superior 21 de març 30 de juny
Publicació llestes definitives qualificacions 8 de juny
Lliurament de qualificacions de la prova 7 de juny 3 de juliol

Tindre en compte que: La superació de la prova d'accés no implica l'admissió en el cicle formatiu, han d'haver participat en el procediment d'admissió i, una vegada admesos, formalitzar la matrícula en el termini que s'establisca a aquest efecte.

Més informació ací