NOVETATS BULLETÍ DE NOTES NORMATIVA LOMLOE (1er i 3er ESO)

Estimades famílies, 

Des del centre volem informar sobre les novetats en el nou butlletí de notes pels cursos que ha entrat enguany en vigor la nova normativa LOMLOE, es a dir de 1er i 3er d’ESO. 

Primer que res, el document ja no s’anomena butlletí de notes sinó informe d’avaluació. En el nou informe d’avaluació per expressar els resultats dels aprenentatges i el grau d’assoliment de les competències s’empraran les qualificacions qualitatives següents: Excel·lent, Notable, Bé, Suficient o Insuficient. A més apareixerà una valoració qualitativa on es detallen aspectes com l’esforç, el progrés, les fortaleses o talents així com les dificultats presentades. Per a simplificar la valoració qualitativa observaran unes abreviatures de les rúbriques o categories utilitzades en la valoració qualitativa. Però junt amb el butlletí adjuntarem una explicació d’aquestes abreviatures. 

De la mateixa manera, segons normativa, totes les assignatures que configuren un àmbit d’1 ESO se’ls ha d’assignar la mateixa qualificació. Estem parlant de l’àmbit científic format per matemàtiques i Biologia-Geologia i de l’àmbit lingüístic configurat per València, Castellà i Geografia-Història. La qualificació que apareixerà a l’informe d’avaluació és la mitjana aritmètica de les assignatures que la configuren. Aquesta informació també la podran trovar a la web del centre. 

Qualsevol dubte o aclariment la podran consultar amb el tutor/a el dia de lliurament de notes que serà de manera presencial el dilluns dia 19 a les 14:00 h en el.  

Salutacions, 

Direcció d’Estudis 

TAULA-AVAL.-QUALITATIVA-1