Convalidacions Música 2022-23

Normativa per a sol·licitar convalidacions dels ensenyaments professionals de música o dansa, amb els estudis d'ESO i Batxillerat.

ESO:  https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

BATXILLERAT:   https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/procediments