PRESENTACIÓ ESO, BATXILLER i CICLES FORMATIUS 2022-23

L’entrada serà escalonada. L’acte de presentació es realitzarà al PATI. Els alumnes seran acollits pel Director del centre, les caporalies d’Estudis i el tutor/a corresponent. Una vegada presentats, els nomenarem un per un per fer els grups. El tutor/a els acompanyarà a la seva aula corresponent i realitzarà  la reunió informativa. A tots els grups se’ls anirà cridant i baixant a la fotografia i xarxa de llibres. La distribució serà:

DILLUNS 12 de setembre a les 9:00 1r ESO i BATXILLERAT

DIMARTS 13 de setembre a les 9:00 2n ESO, PAC a les 10:00 CICLES

DIMARTS 13 de setembre a les 10:00 FP BÀSICA i CICLES FORMATIUS

DIMECRES 14 de setembre a les 9:00 3r ESO, PDC, PR4 i 4t ESO

DIJOUS 15 de setembre començament de les classes per a tots els grups

Nota: Cal recordar que l’alumnat que pertany en la xarxa de llibres ha de portar la motxilla. Atés que aquest curs els llibres de 1r i 3r d’ESO estan adaptats a la nova llei educativa, són tots nous. Per això, considerem necessari que l’alumnat per a poder rebre els llibres de la xarxa en préstec, hagen d’aportar un forro per cadascun d’ells. Així doncs, serà condició necessària i imprescindible per a poder rebre els llibres que l’alumnat aporte els forros el dia del lliurament de llibres. En el cas de 1r d’ESO necessiten 7 forros, i en el cas de 3r ESO necessiten 13 forros. Tots els forros han de ser de 29 cm, excepte un que ha de ser de 28cm, tant per a primer com per a tercer d’ESO. També han de dur etiquetes blanques (una per cada forro) per tal de posar el seu nom