PRESENTACIÓ ESO, BATXILLER i CICLES FORMATIUS 2021-22

L’entrada serà escalonada. L’acte de presentació es realitzarà al PATI. Els alumnes seran acollits pel Director del centre, les caporalies d’Estudis i el tutor/a corresponent. Una vegada presentats, els nomenarem un per un per fer els grups. El tutor/a els acompanyarà a la seva aula corresponent i realitzarà  la reunió informativa. A tots els grups se’ls anirà cridant i baixant a la fotografia i xarxa de llibres. La distribució serà:

DIMECRES , 8 de setembre a les 8:30  1r ESO i BATXILLERAT

DIJOUS , 9 de setembre a les 8:30  2n ESO i PAC

DIJOUS , 9 de setembre a les 10:00 CICLES i FP BÀSICA

DIVENDRES , 10 de setembre a les 8:30  3r ESO, PMAR, PR4 i 4t ESO

Nota: Cal redordar que l’alumnat que pertany a la xarxa de llibres ha de portat la motxilla. Les classes començaran el Dilluns 13 per a tots els grups