Calendari fi de curs PAC 20-21

DEL 7 A L'11 DE JUNY

SETMANA D'EXAMENS FINALS ORDINARIS

14- 15 DE JUNY

REVISIÓ EXAMENS, NOTES, TREBALLS

16 DE JUNY

AVALUACIÓ PAC FINAL ORDINARIA

17 DE JUNY

NOTES PAC

DEL 16 DE JUNY AL 21

RECUPERACIÓ- ENTREGA TREBALLS PENDENTS

22 DE JUNY

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA PAC

23 DE JUNY

NOTES EXTRAORDINARIA

24 DE JUNY

FI DE LES CLASSES