Calendari fi de curs cicles formatius 20-21

24 i 25 de maig

Proves d'accés. Matí, CFM i vesprada, CFS

Del 24 al 28 de maig

Examens Final ORDINARIA 1CFBIO, 1CFM, 1CFS

01 de juny

Entrega de Projectes de 2CFS

3A + AVAL Final ORD de 1CFBIO, 1CFS

02 de juny

3A + AVAL Final ORD de 1CFM

03 de juny

NOTES 3A + Final ORD de 1CFBIO, 1CFM, 1CFS

Del 02 al 07 de juny

Exposició i defensa Projectes 2CFS

Del 07 al 11 de juny

Examens Final EXTRA 2CFM, 2CFS

11 de juny

Fí FCTs, 2CFB, 2CFM, 2CFS

15 de juny

FINAL de Curs

16 de juny

AVAL Final EXTRA 2CFM, 2CFS + Ptes 1CFM, 1CFS

Del 14 al 18 de juny

Examens Final EXTRA 1CFM, 1CFS

18 de juny

NOTES Final EXTRA 2CFM, 2CFS

22 de juny

AVAL Final EXTRA 2CFBE, 1,2CFBIO, 1CFM, 1CFSF + Ptes 1CFBE, 1CFBIO

23 de juny

NOTES Final EXTRA 2CFBE, 1,2CFBIO, 1CFM, 1CFSF