Formant a mediadors

En ISCA reprenem la mediació, i per aconseguir-ho 20 alumnes han assistit a un curs de formació de mediadors, i així poder començar a realitzar intervencions, amb l'objectiu de millorar la convivència en el centre.

La mediació escolar -o mediació entre iguals- dóna la possibilitat als alumnes que conviuen diàriament en un mateix espai de poder resoldre els conflictes que inevitablement sorgeixen, a través del diàleg i amb l’ajuda d’uns companys i companyes que estan formats per ser mediadors.

Perquè volem:

 • Previndre la violència escolar.
 • Crear un ambient més relaxat que millore les relacions personals de tota la comunitat educativa.
 • Contribuir a desenvolupar actituds de respecte entre els alumnes.
 • Valorar molt més els sentiments, valors, interessos i necessitats dels altres.
 • Resoldre els conflictes de manera pacífica i racional.
 • Desenvolupar la capacitat de diàleg entre els alumnes, tant amb els companys i companyes com amb el professorat.
 • Evitar haver de resoldre molts dels conflictes via expedients disciplinaris.
 • Reflexionar sobre les tipologies de conflictes que apareguen amb més freqüència i ser capaços de previndre-los mitjançant certes modificacions del PAT.

I

 • Perquè contribueix activament a crear un clima positiu en el centre
 • Perquè creiem en l’educació i en la prevenció.
 • Perquè volem donar una resposta creativa als conflictes.
 • Perquè ens atrevim a afrontar amb optimisme les dificultats.
 • Perquè volem aportar el nostre granet de sorra a la cultura del diàleg, del consens i de la pau.
 • I, sobretot, perquè creiem que tot això és possible!

Moltes gràcies i enhorabona tant a l'alumnat participant com al professorat.

Entre tots i totes, podem fer ISCA un lloc amb bon ambient.