Sol·licitud de títols de Batxillerat, CFGM i CFGS

2019 Normal Família Nombrosa 1ª Família Monoparental*
Títol de Batxillerat 44,50€ 22,25€ 22,25€
Títol Tècnic (CGFM) 20,60€ 10,30€ 10,30€
Tìtol Tècnic Superior (CFGS) 50,70€ 25,35€ 25,35€

* S’ha d’aportar documentació acreditativa de les situacions: Targeta de Família Nombrosa i Carnet de Família Monparental.