Sol·licitud de Certificats

Des d’aquesta pàgina poden sol·licitar l’expedició de certificacions acadèmiques:

de Batxillerat o BUP/COU (alumnes que han cursat batxiller en l’IES Vicent Andrés Estellés i en qualsevol dels seus centres adscrits)

d’ESO (sols alumnes que han cursat ESO en l’IES Vicent Andrés Estellés)

Si el certificat es de Batxillerat o BUP/COU, cal abonar una taxa administrativa. Cliqueu en l’enllaç de la taxa que hi ha més a baix, seguisca les instruccions que s’indiquen, complete les dades de l’alumne, imprimisca el model 046 i pague l’import (per finestreta, caixer o banca electrònica).
Els certificats de l’etapa d’ESO no paguen cap taxa.
Per arreplegar el certificat, cal presentar justificació de l’abonament de la taxa (model 046 i justificació del pagament)  i el justificant que dóna dret a la reducció de la taxa, si es el cas.
El certificat es retirarà de la Secretaria de l’IES Vicent Andrés Estellés. Rebrà un avís en el compte de correu o telèfon que indique en la sol·licitud del certificat.

Enllaç a la SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

Recorde que ha de punxar en el botó «enviar» que hi ha al final del formulari de sol·licitud.


Taxa a pagar (nomès certificats de Batxillerat/BUP/COU)
Quan accedisca a l’enllaç, seguisca la següent seqüència per a imprimir la taxa:

  • Òrgan gestor: Instituts de València
  • Taxa: marque l’opció «certificació acadèmica» i punxe en «continuar»
  • Tipus de matricula, (tipus de taxa: normal, familia nombrosa…) i punxe en «continuar»
  • Emplene i imprimisca el model 046

Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres. Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra «BARCODE » en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat «fonts» de seu sistema operatiu.