Matrícula 24-25      

Alumnat 1r ESO centres adscrits


 

Per poder realitzar correctament el procés de matrícula, caldrà tenir preparat els següents documents en format digital (pdf, màxim 2MB per fitxer). Disposeu d’un tutorial de com fer-ho a aquest enllaç

OBLIGATORIS  

  • DNI de l’alumna/e.  
  • SIP de l’alumna/e.
  • Formulari de matrícula (link).
  • Acceptació Normes Bàsiques de convivència (link)
  • Document sol·licitud accés web família (link).

SI CORRESPON  

  • Còpia digital carnet de família nombrosa
  • Còpia digital certificat grau discapacitat
  • Còpia digital de la resolució judicial de la pàtria potestat
  • Còpia digital del rebut de pagament de la quota de l’AMPA (link)
  • Còpia digital de sol·licitud de coordinació horària (link)

Qualsevol dubte, per favor, contacteu amb secretaria del centre per demanar cita prèvia presencial. 

Tel: 962 91 93 75 
e-mail centre: 46006100.secretaria@edu.gva.es