Òrgans de govern

Director/a

Mª REMEDIOS ESTEVE MATEU

Vicedirector/a
Caps d'estudis
Secretari/a

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern de l'institut. Aquest es renova cada dos anys i es reuneix obligatòriament una vegada al trimestre, encara que es pot reunir excepcionalment sempre que hi ha temes importants que tractar.

Està integrat per la directora, el Cap d'Estudis, 8 professors, 5 alumnes, dos pares, un representant de l'Ajuntament, un representant del personal d'administració i serveis, un representant del AMPA i el secretari del centre.

Tras les eleccions a consells escolars de centres de novembre de 2019, els integrants del Consell Escolar són:

 • Presidenta: Reme Esteve

 • Cap d'Estudis (ESO i Batxillerat): Benjamín Ródenas

 • Cap d'Estudis (Cicles Formatius): Raquel Martínez

 • Representants del professorat: José Rosa Rodríguez, Jimenez García, Oscar,  Pérez Sebastiá, V. Carlos, Puig Moreno, Carmina, Santiago Navio, Cristina Monzonís, Paco Rodríguez, Azucena Tejado.

 • Representants dels alumnes: Carme Lorente Primo, Nerea Tena Porta, Ángeles Gallego Gutierrez, Ainoa Palomares Ruíz, Fco. José Bolos Mercado.

 • Representants dels pares: Xelín Torres, Vicente Andreu Gómez.

 • AMPA: Amparo Lorente Primo.

 • Representants de l'ajuntament: Marisa Gil.

 • Representant del personal d'administració i serveis: Eugenia Ferrer.

 • Secretari: Juanjo Baeza.

Algunes de les funcions del Consell Escolar són:

 • Escollir al Director o la Directora del Centre
 • Decidir sobre l'admissió dels alumnes
 • Aprovar els pressupostos
 • Aprovar i avaluar les programacions i les activitats complementàries
 • Analitzar i valorar el funcionament del centre i els resultats acadèmics