Ensenyaments

ensenyaments

  -1 E.S.O -

Valencià: Llengua i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Geografia i Història
Educació Física
Projectes interdisciplinars
Biologia i Geologia
Música
Tecnologia i Digitalització
Tutoria

Assignatures optatives (Trieu una)
Francès Segon Idioma
Tallers de reforç
Tallers d'aprofundiment
Competència comunicativa oral en llengua estrangera
Laboratori d'arts escèniques
Laboratori de creació audiovisual
Taller de relacions digitals responsables

- 2n  E.S.O -

Valencià: Llengua i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Geografia i Història
Educació Física
Projectes interdisciplinars
Física i Química
Música
Educació plàstica i visual
Tutoria

Assignatures optatives (Trieu una)
Francès Segon Idioma
Tallers de reforç
Taller d'aprofundiment
Emprenedoria social i sostenible
Programació, intel·ligència artificial i robòtica I

 

 

- 3r  E.S.O -

Valencià: Llengua i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Geografia i Història
Educació Física
Projectes interdisciplinars
Física i Química
Educació plàstica, visual i audiovisual
Biologia i geologia
Tecnologia i digitalització
Tutoria

Assignatures optatives (Trieu una)
Francès Segon Idioma
Tallers de reforç
Tallers d'aprofundiment
Taller d'economia
Programació, intel·ligència artificial i robòtica II
Creació musical
Cultura clàssica

 

- 4t E.S.O -

Educació en valors ètics
Educació física
Geografia i Història
Valencià: Llengua i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera
Matemàtiques A (Humanitats)
Matemàtiques B (Ciències)
Tutoria
Religió / Atenció educativa

A triar 3 d'entre les següents:
Biologia i Geologia
Economia i emprenedoria
Llatí
Física i Química
Música
Formació i orientació personal i professional
Expressió artística
Digitalització
Tecnologia

Assignatures optatives (Trieu una)
Arts escèniques
Competència comunicativa oral en anglès
Filosofia
Projectes interdisciplinars
Segona llengua Frances
Taller d'aprofundiment
Taller de reforç

BATXILLERAT

- 1r BATXILLERAT -

- Humanístic i Ciències socials -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Filosofia
 • Educació física
 • Valencià: Llengua i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
 

Obligatòries (escollir-ne una):

 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

De modalitat (escollir-ne dos):

Assignatures optatives (escollir-ne una):

- 1r BATXILLERAT -

- Ciències i Tecnologia -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Filosofia
 • Educació física
 • Valencià: Llengua i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
Obligatòries:

De modalitat (escollir-ne dos):

 • Biologia, Geologia i ciències ambiental
 • Dibuix Tècnic I
 • Física i Química
 • Tecnologia i Enginyeria I

Assignatures optatives (escollir-ne una):

- 2n BATXILLERAT -

- Humanístic / Ciències socials -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Història de la filosofia
 • Història d'Espanya
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
Obligatòria (escollir-ne una):

 • Llatí II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

De modalitat (escollir-ne dos):

Assignatures optatives:

- 2n BATXILLERAT -

-Ciències i Tecnologia -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Història de la filosofia
 • Història d'Espanya
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
Obligatòria (escollir-ne una)

 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

De modalitat (escollir-ne dos):

 • Biologia
 • Dibuix Tècnic II
 • Física
 • Química
 • Geologia i ciències ambientals
 • Tecnologia
 • Enginyeria II

Assignatures optatives:

- Cicles Formatius -
El teu futur està ací

-FAMÍLIA-

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

FP Bàsica

Servicis Administratius

MATÍ

CF Grau Mitjà

Gestió Administrativa

MATÍ

CF Grau Superior

Administració i Finances

VESPRADA

CF Grau Superior

Assistència a la Direcció

VESPRADA

-FAMÍLIA-

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FP Bàsica

Informàtica i Comunicacions

MATÍ

CF Grau Mitjà

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

MATÍ I VESPRADA

CF Grau Superior

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

VESPRADA

CF Grau Superior

Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma

VESPRADA

¡TAMBÉ SEMIPRESENCIAL!

 

CF Grau Superior

Desenrotllament d’Aplicacions Web

VESPRADA

fct_ENSE

Pràctiques en empreses

Tots els Cicles Formatius porten incorporat el Mòdul Professional de "Formació en Centres de Treball" (FCT) que es desenvolupa obligatòriament en les empreses

fctEuropa_ENSE

FCT Europa

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ofereix places per a la realització al Regne Unit, Irlanda i França del mòdul Formació en Centres de Treball (FCT) de cicles formatius de Formació Professional.

erasmus_ENSE

Erasmus

Disposem de un projecte de mobilitat d'alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i de Gestió Administrativa.

fpDUAL-ENSE

FP DUAL

La Formació Professional Dual està ofereix una major col·laboració i participació de les empreses en els sistemes de Formació Professional. Disposem de conveni de formació DUAL als cicles de grau mitja i superior