Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020.
Aquí teniu el document PDF que recull tota la normativa d’aquest Programa:

El treball en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport pot ser una ajuda important per abordar els canvis socioeconòmics, els reptes principals a què s’enfrontarà Europa fins al final de la present dècada, i per donar suport a l’aplicació de l’Agenda Política Europea destinada al creixement, l’ocupació, l’equitat i la inclusió.

Combatre els nivells creixents de desocupació, en particular els de desocupació juvenil, s’ha convertit en una de les tasques més urgents dels governs europeus. Hi ha massa joves que, després d’abandonar els estudis de manera prematura, corren un risc elevat de desocupació i marginació social. Aquest mateix risc amenaça moltes persones adultes escassament formades.

Les tecnologies estan canviant la manera com funciona la societat, i cal garantir que se’n fa el millor ús. Les empreses de la UE han de guanyar en competitivitat recolzant-se en el talent i la innovació. Europa necessita unes societats més cohesionades i inclusives que permeten als ciutadans desenvolupar una funció activa a la vida democràtica.

L’educació i el treball a l’àmbit de la joventut són clau per fomentar els valors comuns europeus, impulsar la integració social, millorar la comprensió intercultural i un sentiment de pertinença a la comunitat, així com per evitar la radicalització violenta. Erasmus+ és un instrument eficaç per fomentar la inclusió de les persones que procedeixen d’entorns desafavorits, inclosos els migrants nouvinguts.