Alumna reconeguda per la seua excel·lència acadèmica

La Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació ha fet públic el llistat de l’alumnat de la Comunitat Valenciana al qual l’han concedit els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2021-2022.

Ens sentim feliços d’anunciar que entre tot aqueix llistat d’alumnes triats, tots ells amb una mitjana de 10, hi ha una alumna de l’IES Serpis: Lucía Galindo.

En l’acte acadèmic organitzat per la Conselleria en el Palau de les Arts el 28 de novembre, se li ha fet lliurament a Lucía d’un diploma per l’excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per l’administració autonòmica.

Felicitats, Lucía, pel teu esforç i els teus assoliments.