PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ZERO A L’IES SERPIS

L’IES SERPIS ha acollit aquest matí la presentació del programa ZEROenergia de proximitat, per la Consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit i la Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.Aquest programa consisteix en la instal·lació de panells fotovoltaics per a generar energia solar neta en 114 instituts públics, distribuïts en 71 municipis al territori valencià.Segons la titular d’Educació de la Generalitat,  Raquel Tamarit “es tracta d’una important planta fotovoltaica pública, urbana, descentralitzada i de proximitat, que generarà l’energia elèctrica que necessita cada institut i els transformarà en autosuficients, autogeneradors d’energia neta i renovable”, i hi ha afegit: “però no només això, produirem excedent energètic”.

Per la seua banda, Mollà ha explicat que, “tan sols en aquesta primera fase, entre 5.000 i 7.000 famílies en risc de vulnerabilitat es podran beneficiar dels excedents elèctrics generats per les instal·lacions fotovoltaiques dels instituts. Una xifra que, a mesura que es complete la instal·lació de plaques solars als centres educatius, augmentarà fins a beneficiar prop de 18.000 llars amb dificultats per a afrontar la factura de la llum”.

En les cobertes del nostre institut, prompte veurem les plaques fotovoltaiques que generaran energia neta i de proximitat. És una bona notícia!!

Projecte interdisciplinari “L’UNIVERS A L’IES SERPIS” realitzat amb 1R D’ESO

El projecte interdisciplinari “L’Univers al Serpis” realitzat per tots els grups d’àmbits de 1r d’ESO ha sigut capaç de connectar competències claus en ciència i matemàtiques (CMCT), a través del coneixement de les característiques dels planetes rocosos i gasosos a escala; i competències en comunicació lingüística (CCLI), a través de la redacció de textos i la utilització del llenguatge científic per a expressar i  argumentar temes científics específics.

L’àmbit científic s’ha dedicat a dissenyar els 8 planetes a partir d’unes semiesferes de suro i a penjar-los al sostre d’un passadís allargat de l’Institut a una distància entre elles que guarda proporcions a escala. Els alumnes han decorat cada semiesfera a partir d’imatges reals dels planetes trobades a la pàgina: www.nasa.gov.

L’àmbit sociolingüístic ha dut a terme uns panells informatius que queden penjats pròxims als planetes on queden reflectides les principals característiques i curiositats de cadascun d’ells.

El projecte dona una imatge global del treball realitzat en l’àmbit científic i en l’àmbit sociolingüístic a partir d’un mateix contingut tractat des de perspectives diferents i complementàries.

El meu centre en transició

Projecte educatiu que està impulsant l’Oficina de l’Energia als centres educatius més pròxims a la seua ubicació. Es tracta d’un projecte d’estalvi i eficiència energètica on es realitza un estudi energètic del centre, tant de l’estat de les seues instal·lacions com de l’ús que fa la comunitat educativa d’aquestes. Amb aquesta anàlisi es pretén detectar problemes relacionats amb l’ús de l’energia en el centre i proposar solucions conjuntes per a un espai d’ús comú. L’objectiu principal és aconseguir que la comunitat educativa faci un ús més conscient i eficient de l’energia en el centre començant el camí cap a la transició energètica. Treballant amb els centres educatius més pròxims a l’Oficina s’amplia el projecte de centre en transició a un projecte de barri en transició on els centres educatius siguen impulsors del model i motor de canvi.

El febrer de 2021 comença el projecte en l’IES SERPIS. Es van formar equips energètics amb l’alumnat dels grups de biologia i tecnologia de 4t d’ESO. Els equips energètics van estudiar els consums relacionats amb els aparells elèctrics i electrònics del centre (ordinadors, pantalles, projectors, altaveus…). Es determina que hi ha un alt potencial d’estalvi energètic millorant els hàbits d’ús d’aquests equips i eliminant el consum fantasma i consum en espera. Eliminant els consums innecessaris es redueix l’import de les factures energètiques i les emissions de CO2 associades a aquest consum.

El curs 2020/2021 va finalitzar amb la fase d’estudi. Aquest curs 2021/2022 el grup de biologia de 1r de BACH reprèn el projecte amb la finalitat de compartir els resultats i fer propostes de millora que involucren la comunitat educativa i motiven un canvi d’hàbits energètics.

En els pròxims cursos el projecte pot ampliar-se amb l’estudi energètic de la il·luminació i la climatització del centre. També es vol avaluar l’impacte en el consum de les propostes de millora que es duguen a terme durant aquest curs. 

Actualment, el projecte està coordinat per Remei Ibáñez i Àlex Valls professors de Biologia i Geologia del grup de 1r de batxillerat, i Paula Martín tècnica de l’oficina de l’energia de l’Ajuntament de València.