Admissió Cicles Formatius 2022/23

Llistats definitius (21/07/22)

Relació definitiva d’alumnat admés en Cicles Formatius de Grau Mitjà

1r SMX

2n SMX

1r APSD

Relació definitiva d’alumnat admés en Cicles Formatius de Grau Mitjà (modalitat presencial)

1r DAW

2n DAW

1r DAM

1r ASIX

1r GIAT

Relació definitiva d’alumnat admés en Cicles Formatius de Grau Mitjà (modalitat SEMIpresencial)

1r DAW semipresencial

2n DAW semipresencial

1r ASIX semipresencial

2n ASIX semipresencial

Llistats Provissionals (11/07/2022)

CFGM PRESENCIAL

RELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2022/07/CFGM-PROV-PUBLI-Anexo-IXa-Listados-de-admitidos-provisional-FPGM-1.pdf

RELACIÓ PROVISIONAL PER CENTRE D´ALUMNAT NO ADMÉS EN LA 1ª OPCIÓ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2022/07/CFGM-PROV-NOADMES-PUBLI-Anexo-IXc-Listados-de-no-admitidos-provisional-FPGM.pdf

CFGS PRESENCIAL

RELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2022/07/CFGS-PROV-PUBLI-Anexo-XIa-Listados-de-admitidos-provisional-FPGS-3.pdf

RELACIÓ PROVISIONAL PER CENTRE D’ALUMNAT NO ADMÉS EN LA 1ª OPCIÓ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2022/07/SEMI-PROV-NOADMES-PUBLI-Relacion-provisional-por-centro-de-alumnado-no-admitido-en-la-1a-opcion-en-regimen-semipresencial.pdf

CFGS SEMIPRESENCIAL

RELACIÓ PROVISIONAL PER CICLE FORMATIU D’ALUMNAT ADMÉS EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2022/07/SEMI-PROV-PUBLI-provisional-por-ciclo-formativo-de-alumnado-admitido-en-regimen-semipresencial-o-a-distancia-en-la-modalidad-de-oferta-completa-1.pdf

RELACIÓ PROVISIONAL PER CENTRE D’ALUMNAT NO ADMÉS EN LA 1ª OPCIÓ, EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2022/07/CFGS-PROV-NOADMES-PUBLI-Anexo-XIb-Listados-de-no-admitidos-provisional-FPGS-1.pdf