Adhesió a la petició de flexibilització del PLC en zones valencianoparlants

La comunitat educativa de l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí ha subscrit i mostrat suport a la demanda dels centres de zones valencianoparlants de rebre el mateix tracte i flexibilitat en l’aplicació del Pla Lingüístic de Centre (PLC) que altres centres de zones amb predominança del castellà. Ja que es poden garantir els objectius de la llei, es demana autorització a la Conselleria per implantar un PLC experimental progressiu i flexible en la vehiculació de matèries no lingüístiques en castellà.