CALENDARI D’ADMISSIÓ CURS 2021-2022

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.

 

Calendari d'admissió i matriculació curs 2021-2022

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • E.S.O. I BATXILLERAT:  3 DE JUNY FINS 14 DE JUNY

 • FP BÁSICA, GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR: 21 DE MAIG A L’1 DE JUNY

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2021-2022

La Conselleria d'Educació publica el calendari d'admissió i matrícula en Formació Professional per al curs 2021-2022 a Sagunt - Diari Millars, informació local en valencià.

Tota la tramitació a través de telematricula.es

 

 

Inscripció a les proves d’accés a Cicles Formatius

Vols estudiar una FP però no tens la titulació necessària per a fer-ho?

Ja està obert el període d’inscripció per a les proves d’accés directe a cicles formatius per a l’any 2021. Podreu realitzar-la des del 22 de març fins al 31 de març. La prova tindrà lloc els dies 24 i 25 de maig.

Aquestes proves estan destinades a persones majors de 17 anys que vullguen estudiar un cicle de grau mitjà i a persones majors de 19 anys que vullguen estudiar un cicle de grau superior.

Les sol·licituds han de presentar-se en els centres docents estipulats a la convocatòria, que també han habilitat la possibilitat de remetre-les per correu electrònic a la secretaria.

Més informació a la web de Conselleria (calendari, sol·licitud, publicació llistats, …).

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l’apartat sisé d’aquesta resolució.

L’adreça de correu electrònic per presentar les sol·licituds a l’IES Salvador Gadea és:

46016038.secret@gva.es

En les proves d’accés a grau superior a l’IES Salvador Gadea, en la part específica, només s’oferten les opcions B (Tecnologia) i C (Ciències). Si vols fer l’opció A (Humanitats i Ciències Socials) hauràs de triar altre centre.

Inscripció proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior

Les dates d’inscripció a les proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior seran del 26 d’abril al 7 de maig, tots dos inclusivament.

Més informació a la web de Conselleria

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

 

 

 

Trobades d’orientació online amb antics alumnes del centre

Entre el 9 i l’11 de febrer, realitzarem les primeres trobades d’orientació online amb antics alumnes del centre.

 Els enllaços a les reunions, per si algun alume es vol connectar a alguna reunió (als que s’han inscrit ja els els he enviat):

PROVES A2 – 2021

 

Els següents dies, pel matí (11-14,30), es realitzaran les proves d’idiomes al centre.
 • Dilluns 8 de febrer (anglés),
 • Dijous 11 de febrer (italià) i
 • Divendres 12 de febrer (francés).

L’alumne ha de portar la instància d’inscripció i el DNI / NIE.

WEBINARS D’ORIENTACIÓ PER A LES TUTORIES (2n BATXILLERAT)

Enguany, al substituir les visites a la universitat que fem tots els anys en les jornades de portes obertes i que, malauradament, ara no es podran dur a terme, hem pensat en organitzar trobades online d’orientació amb antics alumnes del centre.
Com molts hauran sigut alumnes vostres, us comente les primeres que farem entre el 9 i l’11 de febrer, per si algú hi està interessat en connectar-s’hi. Tan sols m’ho heu de dir i us enviaré la invitació.
 • TREBALL SOCIAL (María Marí) [Dimarts 9 de febrer, 17:00 hores]
 • CF GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES + GRAU BIA (BUSINESS IMPACT ANALYSIS) [Dimarts 10 de febrer, 18:00 hores]
 • MEDICINA (Marcos González) [Dimecres 10 de febrer, 17:00 hores]
 • CF GRAU SUPERIOR D’ANATOMIA PATOLÒGICA (Marta Abia; enguany ha començat Medicina) [Dimecres 10 de febrer, 18:00 hores]
 • ECONOMIA (Andrea Belinchón) [Dijous 11 de febrer, 16:00 hores]
 • INTERNATIONAL BUSINESS (Raúl Beltrán) [Dijous 11 de febrer, 17:00 hores]
 • ENGINYERIA BIOMÈDICA (Andrea Cano) [Dijous 11 de febrer, 18;00 hores)
Per a participar-hi, els alumnes s’han d’inscriure prèviament perquè així els puga enviar una invitació. Les inscripcions es fan mitjançant un formulari al que es pot accedir desde el blog d’orientació de batxillerat (en l’apartat d’alumnes” del web del centre) o directament a través d’aquest vincle: Blog de batxillerat

ADJUDICACIÓ DE VACANTS DE CICLES FORMATIUS

Acte públic d’adjudicació de vacants de Cicles Formatius en el saló d’actes del centre:

 • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en aquest centre: 15 de setembre de 2020 a les 9:30 hores.
 • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana: 21 de setembre de 2020 a les 12:30 hores.
 • Sense llistes d’espera: 23 de setembre de 2020 a les 12.30 hores.

INDICACIONS DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESIONAL

Aldaia, 10 de setembre de 2020

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius.

Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:

 • Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.
 • Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
 • En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
 • Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.
 • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació.

A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la informació relacionada amb aquest tema:

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

Una salutació cordial.

Directora del IES SALVADOR GADEA

Entrega de llibres als alumnes de l’ESO que pertanyen al banc de llibres

Dilluns 7 de setembre, els alumnes de primer d’ESO que pertanyen al Banc de Llibres, se’ls entregarà els llibres d’este curs. El centre tindrà bosses però recomanem als pares que els xiquets porten una motxilla que li permeta el transport d’una manera més segura i suportable.

El dimarts 8 de setembre, els receptors seran els alumnes de segon de l’ESO.

El dimecres 9 de setembre, els receptors seran els alumnes de tercer de l’ESO.

El dijous 10 de setembre, els receptors seran els alumnes de quart de l’ESO.