Actes públics d’adjudicació de vacants en Cicles Formatius

PER ALS ACTES D’ADJUDICACIÓ CAL PORTAR EL REQUISIT ACADÈMIC I EL DNI