CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÈRIES

Normativa dels procediments

Instància de música i dansa

Instància de CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL, D’ALT RENDIMENT O LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ELIT O DE PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D’ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Omplir el formulari i entregar en secretaria del centre. L’alumne assistirà a les classes corresponents fins que es resolga els dits procediments.