Aneu a la barra d'eines

Adjudicació de places vacants en Cicles Formatius

Actes d'adjudicació de places vacants en Cicles formatius:

  • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en aquest centre: 6 de setembre de 2021 a les 9:30 hores.
  • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana: 13 de setembre de 2021 a les 9:30 hores.
  • Sense llista d'espera: 21 de setembre de 2021 a les 9.30 hores
AdjudicacionVacantesListaEsperaCentro2021-2022
AdjudicacionVacantesProcAdmision2021-2022
AdjudicacionVacantesSinListaEspera2021-2022