Reunions amb antics alumnes setmana 19 al 23 d’abril

Aquesta setmana, en farem dos reunions:
  • Dimarts 20, 18:00 h.: Enginyeria de l’energia, industrials (Javier Pérez).
  • Dijou 22, 17:00 h: Magisteri (Valeria Soria). Valeria estudia tercer de magisteri en la Universitat Catòlica, Pot ser també interessant per aquelles que vullguen saber el procediment per accedir a una universitat privada.