LLISTAT PROVISIONAL AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT

Adjunt trobareu el llistat provisional d’ajudes individuals de transport: https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/CSV_LST_AJUDA_008_firmadoCSV.pdf

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils des de la publicació del llistat per a presentar en el mateix centre la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la condició obtinguda.