Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar de centre és l'òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Sector Famílies

  • Francisco Javier Pons Escorihuela
  • Rosa Sidro Miedes
  • Amparo Llopis Hernández
  • Carmen Mañes Peris

Sector Professorat

  • Silvia Segarra Boix
  • Joaquim Vicent Tellols i Miralles
  • Ana Belén Ibañez Montoliu
  • Sergi Serra Adsuara

Sector Alumnat

  • Abi Osahon Igbinomwanhia
  • Eduardo Garcia González
eleccions(1)