Our College in Europe

Durant els cursos 2018-19 i 2019-20, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo participarà en un associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus +.

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participaran escoles de Zywiec (Polònia), Catània (Itàlia), Estambul (Turquia) i Leinstrand (Noruega). El projecte que anem a desenrotllar s’anomena “Fonts d’energia renovable- Oportunitats per per netejar l’aire en Europa” i consistirà, bàsicament, en fer jornades en cada institut relacionades amb una o varies fonts d’energia renovable.

Les jornades que es realitzen en el nostre institut estaran enfocades als panells solars fotovoltaics i tèrmics. En Noruega es treballarà la força del vent i la biomassa. En Itàlia, les jornades estaran enfocades a la energia hidroelèctrica. En Turquia, l’aprenentatge es focalitzarà en les connexions i dispositius d’energies renovables dels edificis i habitatges. I per últim, Polònia posarà el focus en la geotèrmia i les plantes d’energia mixta.

En totes aquestes jornades participaran alumnes i professos de totes les escoles participants del projecte, a més d’experts de les matèries a tractar. Realitzarem visites a empreses i instal·lacions d’energies renovables i visites culturals.

En el nostre institut, aquest projecte, està pensat bàsicament per a alumnes de la FP Bàsica, encara que també inclourem alumnes de la ESO.

Comencem aquest mes d’Octubre, del dia 24 al 28, la preparació del projecte amb una serie de reunions preparatòries i formatives que es realitzaran a la localitat de Zywiec en Polònia. En aquestes jornades participaran dos professors de cada Institut.

Animen a tota la comunitat educativa de l’IES Rascanya, alumnes, famílies i professors, a participar en aquest projecte, posant el focus en la preparació de les jornades que es duran a terme en la nostra escola on acollirem els participants de totes les altres escoles de l’associació escolar.