Avaluació Extraordinària

Calendari Exàmens EXTRAORDINARIS de 2n Batxillerat

DIA 21 de JUNY
Hora Matèria AULA
8:30-10:00 GREC II 2 Batx A
GEOGRAFIA A.2.17
FÍSICA 2 Batx B
BIOLOGIA SUM
10:00 – 11:30 MATEMÀTIQUES CCSS II 2 Batx A
MATEMÀTIQUES II 2 Batx B
LLATÍ SUM
11:30 – 13:00 HISTÒRIA de ESPANYA 2 Batx A
13:00 – 14:30 VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II 2 Batx B
DIA 22 de JUNY
Hora Matèria Aula
8:30 – 10:00 CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 2 Batx A
10:00 – 11:30 ANGLÉS II 2 Batx B
11:30 – 13:00 ECONOMÍA 2 Batx A
HISTÒRIA DE L’ART A.2.17
QUÍMICA SUM
DIBUIX TÈCNIC Aula Dibuix
13:00 – 14:30 HISTÒRIA de la FILOSOFIA 2 Batx A
13:00 – 14:30 Ciències de la TERRA i MEDI AMBIENT
PSICOLOGIA
Fonaments de ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ
IMATGE i SO
SEGONA LLENGUA EXTRANGERA
TIC
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
DIBUIX ARTÍSTIC

Calendari Exàmens EXTRAORDINARIS de PENDENTS 1r Batxillerat

DIA 2O DE JUNY
Hora
Materia
8:00 – 9:30 MATEMÀTIQUES II
MATEMÀTIQUES CCSS
VALENCIÀ
9:30 – 11:00 BIOLOGIA
ANGLÈS
11:00- 12:30 FÍSICA I QUÍMICA
ECONOMIA

Calendari Exàmens EXTRAORDINARIS de 1r Batxillerat

DIA 27 de JUNY
Hora
Materia
Aula
8:00 – 9:20
VALENCIÀ: LLENGUA I
LITERATURA I
2.3
9:20 – 10:40 LITERATURA UNIVERSAL 2.3
H. MÓN CONTEMPORANI 2.4
BIOLOGIA 2.5
DIBUIX TÈCNIC I Aula Dibuix
10:40 – 12:00 ANGLÉS 2.3
12:00 – 13:20 FILOSOFIA 2.3
13:20 – 14:40 FRANCÉS A.FRANCÉS
RELIGIÓ 2.10
ANATOMIA APLICADA 2.3
DIA 28 de JUNY
Hora
Materia
Aula
8:00 – 9:20 MATEMÀTIQUES CCSS 2.3
MATEMÀTIQUES I 2.4
GREC I A. CLÀSIQUES
9:20 – 10:40 ED. FÍSICA GIMNÀS
10:40 – 12:00 LLENGUA CASTELLANA i
LITERATURA
A.2.3
12:00 – 13:20 ECONOMIA 2.3
FÍSICA I QUÍMICA 2.4
LLATÍ A. CLÀSIQUES
13:20 – 14:40 TIC I A. INFORMÀTICA
DIBUIX ARTÍSTIC A.DIBUIX
CULTURA CIENTÍFICA 2.3

Calendari Exàmens EXTRAORDINARIS de FP Bàsica

1 FPBE

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Equips eléctrics i electrònics(taller electricitat FPBE)
8:55 – 9:50 Ámbit cientific-matemàtic(SUM)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.1)11:15 – 12:10 Instal·lacions elèctriques i domòtiques(taller electricitat FPBE) Àmbit lingḯstic i social(AI(PG2.1)
12:10 – 13:05
2 FPBE

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Instal·lació i manteniment de xarxes(inf 2.1)
8:55 – 9:50 Ámbit cientific-matemàtic((AI(PG)2.1)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.1)11:15 – 12:10 Instal·lacions de telecomunicacions(taller electricitat FPBE) Àmbit lingḯstic i social(AI(PG2.1)
12:10 – 13:05
1 FPBM

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Àmbit científic-matemàtic(2.14)
8:55 – 9:50 Àmbit lingḯstic i social(2.2)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.1)11:15 – 12:10 Fusteria d’alumini i PVC(TBN) Operacions bàsiques de fabricació(TIM)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00 Soldadura i fusteria(2.1)


14:20 – 15:15
2 FPBM

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Àmbit lingḯstic i social(2.9)
8:55 – 9:50 Àmbit científic-matemàtic(SUM)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.1)11:15 – 12:10 Muntatge d’equips de climatitzaciTIF) Llantemeria i calefacció(TBN)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00 Xarxes d’evacuació(2.1)


14:20 – 15:15

Calendari Exàmens EXTRAORDINARIS de CF Grau Mitjà

1 CFGMF

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) IEA(T. SIST.  AUTOMÀTICS)
8:55 – 9:50 Tècniques de muntatge d’instal·lacions(TIM)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.1)11:15 – 12:10 MET(A.P.1) EIE(A.P.1)
12:10 – 13:05
2 CFGMF

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques(TIF)
8:55 – 9:50 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització(2.9)
9:50 – 10:45 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques(TIF)


11:15 – 12:10
Configuració d’instal·lacions de fred i climatització(A.T)
12:10 – 13:05
2 CFGMC

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas(TICA)
8:55 – 9:50 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques(TICA)
9:50 – 10:45 Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració(2.2)


11:15 – 12:10
Configuració d’instal·lacions calorífiques(A.T)
12:10 – 13:05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua(TIM)
13:05 – 14:00 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia(TICA)


14:20 – 15:15
1 CFGME

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) TT.IN.ELE2)
8:55 – 9:50 Automatismes industrials(T.IN.ELE1)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.2)11:15 – 12:10 Electrònica(A.P.2) Electrotècnia(A.P.2)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00

Automatismes industrials(PràctiT.IN.ELE2)


14:20 – 15:15
2 CFGME

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Instal·lacions solars fotovoltaiques(A.T)
8:55 – 9:50 Instal·lacions domòtiques(T.EQ.ELEC))
9:50 – 10:45 FOL(A.P.2)11:15 – 12:10 Instal·acions de distribució(T.IN.ELE 2) Màquines elèctriques(T.IN.ELE 2)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00 Infraestructures comuns de telecomunicacions(T.EQ.ELEC)14:20 – 15:15

Calendari Exàmens EXTRAORDINARIS de CF Grau Superior

1 CFGSE (PRIMER SEIA)

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions(A.T)
8:55 – 9:50 SICE(A INF 2.1)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.2)11:15 – 12:10 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació(A.P.2) Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques(A.T.)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00 Configuració d’instal·lacions elèctriques(T.EN.ELE1)
Configuració d’instal·lacions domótiques i automàtiques(T. ELE 2)


14:20 – 15:15
1 CFGSE (PRIMER SEIA)

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Procesos de muntatge(2.1)
8:55 – 9:50 Equips i instal·lacions tèrmiques(2.1)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.2)11:15 – 12:10 Sistemes elèctrics i automàtics(T.SIST.AUTOM) Representació gràfica d’instal·lacions(A.T)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:0014:20 – 15:15
1 CFGS AF (PRIMER TEAS)

DIMECRES 22 JUNY DIJOUS 23 JUNY
8:00 – 8:55 Llengua estrangera(2.18) Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turístic(1.2)
8:55 – 9:50 Dinamització Grupal(1.2)
9:50 – 10:45 FOL(A.P.2)11:15 – 12:10 Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents(1.2) Activitats Fisicoesportives Individuals(1.2)
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00
Metodologia de l’Ensenyament d’Activitats Fisicoesportives(1.2)


14:20 – 15:15