Activitats Físiques i Esportives

CFGS Animació d'Activitats Físiques i Esportives.

Quines ocupacions pots exercir

Promotor d'activitats fisicoesportives. Animador d'activitats físiques i esportives. Coordinador d'activitats poliesportives. Monitor d'activitats fisicoesportives recreatives individuals, d'equip i que comporten implements.

Mòduls Professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté