Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Seinäjoki (Finlàndia)

Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Seinäjoki (Finlàndia) del 31 de gener al 4 de febrer de 2021 enquadrades en el programa Erasmus + “Cooperation for innovation in building automation systems”

Durant el present curs 2021-22, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo reprén la participació en l’associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus + 2019-1-BE02-KA229-060265_2 anomenada “Cooperation for innovation in building automation systems”

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Hasselt (Bèlgica), Seinäjoki (Finlàndia) i Palma de Mallorca(Espanya). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Cooperation for innovation in building automation systems” i consisteix, entre altres activitats, en fer jornades en cada institut relacionades amb els sistemes d’automatització de habitatges i edificis que s’estan implantant als distints països europeus.

En aquestes segones jornades a Finlàndia, participaran 4 alumnes i 3 professors del nostre

Per a seleccionar els alumnes i professorat per a les pròximes jornades de Seinäjoki (Finlàndia), els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 20 al 28 d’octubre de 2021.

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne de segon de batxiller l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. Màxim 10 punts.
 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.
 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. També es realitzarà una entrevista personal a cada alumne. Màxim 10 punts.
 • Coneixements d’angles. Màxim 5 punts.

 Criteris de selecció de professorat:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Estar involucrat en el desenvolupament dels projectes Erasmus en l’IES Rascanya. Màxim 10 punts.
 • Estar involucrat en el desenvolupament d’aquest projecte. 10 punts.
 • Fer docència relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.
 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a secretari.

-El cap d’estudis de secundària que actuarà com vocal.

-Dos professors de l’equip educatiu de segon de batxiller.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+