Acta d’elecció dels alumnes i professors que han sigut escollit en el programa Erasmus+ “Renewable sources of energy-our chance for clean air in Europe”

Acta d’elecció dels alumnes i professors que han sigut escollits per a participar en la mobilitat que es realitzarà en la ciutat de Zywiec, en Polonia la setmana del 25 al 30 de Maig del 2020 dins del programa Eramus + número 2018-1-PL01-KA229-051245_5 Renewable sources of energy – our chance for clean air in Europe.