Aneu a la barra d'eines

Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Palma de Mallorca del 11 al 15 de Maig 2020 enquadrades en el programa Erasmus + “Cooperation for innovation in building automation systems”

Durant els cursos 2019-20 i 2020-21, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo va a participar en una associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus + KA229 anomenada “Cooperation for innovation in building automation systems

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Hasselt (Bèlgica), Seinäjoki (Finlàndia) i Palma de Mallorca(Espanya). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Cooperation for innovation in building automation systems” i consisteix, entre altres activitats, en fer jornades en cada institut relacionades amb els sistemes d’automatització de habitatges i edificis que estan implantats als distints països europeus.

En aquestes segones jornades a Palma de Mallorca participaran 5 alumnes i 3 professors del nostre institut.

Per a seleccionar els alumnes i professors per a les pròximes jornades de Palma de Mallorca, els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 27 de febrer al 7 de març de 2020

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne de primer de batxiller l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari-

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.

 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. Màxim 10 punts.

 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.

 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. També es realitzarà una entrevista personal a cada alumne. Màxim 10 punts.

 • Coneixements d’angles. Màxim 5 punts.

 Criteris de selecció dels professors:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç.

 • Estar involucrat en la coordinació del projecte. 10 punts.

 • Estar involucrat en el desenvolupament d’aquest projecte. 10 punts.

 • Fer docència en relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.

 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a secretari.

-La vicedirectora  que actuarà com vocal.

-Tres professors de l’equip educatiu de segon de batxiller.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+