Horari d’acollida de l’alumnat i inici de les classes

Bon dia

L’acollida de l’alumnat en el començament de curs es realitzarà seguint el següent horari.

DILLUNS 12 DE SETEMBRE

Horari d’entrada al centre per a la presentació de tutors:

1ESO: A les 10.30 hores

2ESO: A les 11 hores

3ESO i 1FPBàsica: A les 11.30 hores

4ESO i 2FPBàsica: A les 12 hores

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS: A les 12.30 hores

El DIMARTS 13 començaran les classes a les 8 del matí i hi haurà servei de transport escolar amb normalitat.