CRITERIS D’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ.

La resolució de 29 de març de 2021 ha regulat els criteris d’avaluació, promoció i titulació per al present curs escolar, davant la situació ocasionada per la Covid-10. Poden vostés consultar el text complet de la resolució ací.

 https://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3317.pdf

La resolució de 29 de març de 2021 ha regulat els criteris d’avaluació, promoció i titulació per al present curs escolar, davant la situació ocasionada per la Covid-10. Poden vostés consultar el text complet de la resolució ací.

https://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3317.pdf