Reunions d’inici de curs 21-22

DIMECRES 01/09/2021

De 9 a 13.30Recepció professorat.

Assistents: professorat interí, professorat nou destí, equip directiu. Caps de departament que reben a nous membres. 

    • Presentació de credencials.
    • Presentació equipe directiu.
    • Presentació i informació inicial del seu cap de departament. 

DIJOUS 02/09/2021

9.00 hReunió amb els nous docents en el centre (aula sala d’actes).

Assistents: docents que no van estar en el centre durant el curs 20/21 i equip directiu. 

Ordre del dia: comunicació dels principals aspectes de la Guia del professorat

11.00 h – Reunió de COCOPE (aula sala d’actes). Accedeix a convocatòria. 

Documentació adjunta: proposta d’avaluacions curs 21-22

12.30 Reunions de departaments per a repartir horaris.


DIVENDRES 03/09/2021

9.00 h – Reunió amb tutors de 3r i 4t ESO, i Batxillerat (aula Sala d’actes).

Assistents: tutors dels grups indicats. Equip directiu. Departament d’Orientació. Després de la reunió: elaboració dels torns d’assistència de l’alumnat en cas de nivell d’emergència 3 i 4.

11.00 h –  Reunió amb tutors de 1r ESO (aula FIL 2). 

Assistents: tutors dels grups indicats. Equip directiu. Departament d’Orientació. 

11.00 h – Reunió amb professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (aula Sala d’actes). 

Assistents: professorat de cicles. Coordinació FCT. Equip directiu.

12.30 – Reunió amb tutors de 2n ESO (FIL 2 ). 

Assistents: tutors dels grups indicats. Equip directiu. Departament d’Orientació. 

12.30 – Reunió amb professorat del cicles semipresencial (Sala d’actes). 

Assistents: professorat del cicle semipresencial. Equip directiu. Coordinació FCT.


DILLUNS 06/09/2021

8.30 h. Reunió amb cada equip docent de 1r ESO (FIL 2). La duració de cada reunió se de 30 minuts aproximadament. El primer equip docent serà 1r ESO A, i continuaran els equips docents per ordre alfabètic (exceptuant la primera reunió, cada grup estarà en el centre 30 minuts abans de la seua reunió per a poder començar abans si fora possible).

9.00 h. Reunió amb professorat del cicle de Formació Professional Bàsica (Aula INFO7). 

Assistents: professorat de cicles de FPB. Equip directiu. Departament d’Orientació. Coordinació FCT.

12.30 Reunió amb el professorat que imparteix 2n ESO (FIL 2) .

Assistents: professorat del curs indicat. Equip directiu. Departament d’Orientació.

17.00 h. Reunió informació TIC i docents que utilitzen aules d’informàtica.  (A distància. Enllaç: més endavant) 

Assistents: Claustre. Docents que utilitzaran les aules d’informàtica. Delegat departament d’Informàtica. 


DIMARTS 07/09/2021

9.00 h. CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI. A distància. Enllaç serà enviat pel correu corporatiu. Convocatòria.

9.10 CONSELL ESCOLAR. A distància (a continuació de l’extraordinari). Convocatòria.

11.00 CLAUSTRE EXTRAODINARIO. A distància. Enllaç serà enviat per correu corporatiu. Convocatòria.

11.10 h. CLAUSTRE. A  distància (a continuació de l’extraordinari). Convocatòria.

Documentació: proposta de la COCOPE del calendari d’avaluacions.


DIMECRES 8/09/2021

9.00 h. Reunió amb professorat del Programa d’Aula Compartida (2ºESO PAC) (Aula PAC). 

Assistents: professorat del PAC. Equip directiu. Departament d’orientació. 

10.00 h. Reunió DACE (Sala d’actes).

Assistents: representant de cada departament.


DIJOUS 9/09/2021

9.00 Reunió docents que imparteixen àmbits en primer ESO i caps de departament involucrats (FIL 2)