Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

En aquest enllaç podreu trobar la normativa que regula les proves d'accés i la resolució de la convocatòria.

En aquest altre enllaç podreu trobar la presentació i calendari de les proves. En aquest enllaç cal entrar en l'apartat d'INSCRIPCIÓ del cicle formatiu desitjat i llegir molt atentament les preguntes i respostes. Són bastant aclaridores i resoldran bastants dubtes.

 

El termini d'inscripció és des del 22 de març fins al 31 de març de 2021, NO es consideraran entregades les sol·licituds rebudes en el correus electrònic fora del termini d'inscripció.

 

Prova idiomes nivell A2

   PROVA HOMOLOGADA PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 D'INGLÉS I FRANCÉS.

 1.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.
  1. Tindre 16 anys complits l'any de la prova.
  2. Estar matriculat en el centre (ESO, Batxiller,Formació Professional).
 2. ESTRUCTURA DE LA PROVA.
  1. La prova s'articula en quatre habilitats: CE (comprensió escrita), CO (comprensió oral), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).
 3. SOL·LICITUDS I CALENDARI DE LA PROVA. 

  CALENDARI PROVA

  14 al 18/12/2020

  Presentació de sol·licituds (Secretària)
  (Un mes abans de la prova)

  21 i 22/12/2020

  Llistat provisional d'admesos i exclosos (Secretària)
  (dos dies hàbils)

  Del 7/1/2021 al 20/1/2021

  Període de reclamacions (Secretària)
  (dos dies hàbils)

  21/1/2021

  • Llistat definitiu d'admiticos i exluidos (Secret.)

  • Publicació de l'estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses
   (quinze dies abans de la prova)

  Del 8 al 19/2/2021

  Realitzación de la prova

  8 de febrer de 2021

  Realització de la prova escrita d'Inglés

  12 de febrer de 2021

  Realització de la prova escrita de Francés

  Abans del 10/3/2021

  Publicació de resultats (Secretaria)

 4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
  1. L'alumnat ha de portar els següents documents:
   1. DNI, Targeta de residència o passaport.
   2. Còpia de la sol·licitud de participació en la prova.