Curs d’Especialització de Ciberseguretat

Amb data 8/7/2021 es va publicar la següent resolució https://dogv.gva.es/datos/2021/07/08/pdf/2021_7495.pdf.

Matrícula Es realitzarà entre el 13 i el 17 de setembre, seguint el model de l'annex III de la resolució. Es presentarà junt amb la documentació que s'indica en el formulari de matrícula. Portar originals i fotocòpia dels documents a entregar.

Calendari escolar el dia 1 d'octubre de 2021 a les 17.00 h es realitzarà la presentació del curs

Horari de dilluns a dijous de 17:00h a 21:30h. Divendres online de 17:00h a 21:30h

Adjudicacions vacants Cicles Formatius_Fase 2

Sol·licitud d’admissió al curs d’especialització en Ciberseguritat

La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud entre el 8 de juliol i el 16 de juliol de 2021 a les 23.59 hores, en

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

i baixem fins “Cursos de Especialització per al curs 21-22″  i accedima “Solicitud de admisión cursos especialización 21-22 (Solicitudes del 8 al 16 de Julio)”

En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació, següent:

– Nom i cognoms.

– DNI, NIE. – *NIA, si ho tinguera.

– Document escanejat del títol al·legat com a requisit d’accés.

– Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d’accés. En presentar la sol·licitud, la persona es fa responsable de la veracitat de la informació i documentació aportada, i autoritza la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els centres educatius receptors de les sol·licituds a consultar les dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant per mitjà dels sistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria. En cada sol·licitud es podran sol·licitar per ordre de preferència fins a 2 cursos diferents, en cas de ser admesos en tots dos, prevaldrà l’ordre de preferència.

Només serà tinguda en compte l’última instància vàlida registrada en el sistema informàtic

Les llistes provisionals d’admesos, exclosos i en llista d’espera es publicaran el 27 de juliol de 2021 en

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 27 al 30 de juliol mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació Cursos Especialització”.

El 3 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà el llistat definitiu de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

El període de reclamacions a les llistes definitives serà del del 3 al 6 de setembre, mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació Cursos Especialització”

El 10 de setembre es publicarà el llistat definitiu en el tauler d’anuncis del centre i en aquesta web.

Llistats d’Admisió

Dates de Matrícules

Batxillerat (Formularis)

 • Alumnes que passen de 1r a 2n amb tot net en avaluació ordinària
  02/07/21
 • Alumnes que repeteixen segon
  02/07/21
 • Alumnes que repeteixen primer
  20/07/21
 • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació extraordinària
  20/07/21
 • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
  26 i 27 /07/21
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 26/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
   • 26/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
   • 26/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
   • 26/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
   • 27/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
   • 27/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
   • 27/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z

CF Grau Mitjà (Formularis)

 • Activitats Comercials
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   05/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   05/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ
   23/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 23/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 23/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 23/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 23/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Sistemes Microinformaticos i Xarxes
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   05/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   05/07/21
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ
   23/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 23/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 23/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 23/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 23/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z

CF Grau Superior (Formularis)

 • Administració i finances
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /7/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Marqueting i Publicitat
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web (Semipresencial)
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z