Dates de Matrícules

Batxillerat (Formularis)

 • Alumnes que repeteixen 1r o 2n de batxillerat ------------------------ 19/07/2022
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 19/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
   • 19/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
   • 19/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
   • 19/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Alumnes Batxillerat CIENTÍFIC que promociona a 2n -------- 08/07/2022
 • Alumnes Batxillerat ARTÍSTIC que promociona a 2n --------- 11/07/2022
 • Alumnes Batxillerat HUMANÍSTIC que promociona a 2n --- 11/07/2022
 • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ---------------------- 25 i 26 /07/2022
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 25/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
   • 25/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
   • 25/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
   • 25/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
   • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
   • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
   • 26/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z

CF Grau Mitjà (Formularis)

 • Activitats Comercials
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 13/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 13/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 13/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 13/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 13/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 22/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 22/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 22/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 22/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 22/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Administració i Gestió
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 22/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 22/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 22/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 22/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 22/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Sistemes Microinformaticos i Xarxes
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 12/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 12/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 12/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 12/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 12/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 25/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 25/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 25/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 25/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 25/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z

CF Grau Superior (Formularis)

 • Administració i finances
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ---------------- 14/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 14/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 14/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 14/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de ..  M - Q
    • 14/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ -------------------- 26/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 26/07/22022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M -Q
    • 26/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Marqueting i Publicitat
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 14/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 14/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 14/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 14/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de ..  M - Q
    • 14/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 26/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 26/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 26/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ---------------- 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ -------------------- 27/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 27/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 27/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G- L
    • 27/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 27/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ------------------ 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G- L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ---------------------- 27/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 27/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 27/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 27/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 27/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 28/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 28/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 28/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 28/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R -Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web (Semipresencial)
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 28/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z

Instruccions inscripció EBAU – PAU Extraordinària 2022

 

Convocatòria extraordinària de juliol

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 20 al 27 de juny, (el termini finalitza a les 12 hores del dia 27 de juny). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) o la presentaran en la secretaria del centre.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant pagament títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor tria "INSTITUTS D'ALACANT" y polsa en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i polsa en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que portaràs al centre.
  • Justificant pagament inscripció PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Han de portar el justificant corresponent.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 5, 6 i 7 de juliol.
 • Entrega de notes: 13 de juliol a partir de les 17 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 15, 18 i 19 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19)
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 21 de juliol.
 • Període de petició de veure exàmens: 22 i 25 de juliol.
 • Visualització d’exàmens:  27 de juliol.

Instruccions inscripció EBAU – PAU 2022

Convocatòria ordinària de juny

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 23 al 26 de maig (el termini finalitza a les 13 hores del dia 26 de maig). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) posant en l'assumpte "PAU - COGNOM, NOM ALUMNE/A" o la presentaran en la secretaria del centre
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant del pagament de títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor, tria "INSTITUTS D'ALACANT" i prem en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i prem en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que presentaràs al centre.
  • Justificant del pagament a la inscripció de la PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
  • Per a alumnes empadronats en Benidorm
   • Han de enviar aquest document (enllaç) a la direcció de correu que està en la part de baix de la full, i sol·licitar "Sol·licitar confirmació de lectura" per assegurar-se que ens ha arribat la sol·licitud
   • Els horaris dels autobusos els pots trobar en aquest enllaç
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat:  7, 8 y 9 de juny.
 • Entrega de notes: 17 de juny, a partir de les 13 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 20, 21 i 22 de juny per a l’estudiant dels centres educatius de la província d’Alacant (el termini finalitza a les 14 hores del dia 22).
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 28 de juny.
 • Període de petició de veure exàmens:  30 de juny i 1 de juliol.
 • Visualització d’exàmens:  4 de juliol.

 

Admissió curs 22/23 d’FP Bàsica, CF Grau Mitjà, CF Grau Superior, CF Semipresencial, Curs d’especialització

En el Diari Oficial de la Generalitat València s'ha publicat el calendari d'admissió i matrícula per als cicles formatius de:

 • FP Bàsica
 • CF Grau Mitjà
 • CF Grau Superior
 • CF Grau Superior Semipresencial (Els alumnes matriculats "curs 21/22" també han de realitzar l'admissió)
 • Curs especialització

Per a accedir a la pàgina de conselleria on es troba la informació prem en el següent enllaç

Per a accedir a la resolució prem en el següent enllaç. S'aconsella la lectura de la resolució.

Per a accedir al quadre resum del calendari prem en el següent enllaç.

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.
És important veure els tutorials i vídeo-tutorials per a realitzar la inscripció correctament.

IMPORTANT

És molt important que els participants en el procés d'admissió revisen les llistes provisionals i les llistes definitives per a comprovar el resultat provisional /definitiu i la puntuació obtinguda. Si consideren que no és correcte el resultat o la puntuació obtinguda realitzar les reclamacions en els períodes establits en la resolució.

Admissió curs 22/23 ESO i BATXILLERAT

Publicada la resolució per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en ESO i Batxillerat

DOGV Resolució del 28 de març

Sorteig de lletres

Calendari resum

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.
És important veure els tutorials i vídeo-tutorials per a realitzar la inscripció correctament.

IMPORTANT

És molt important que els participants en el procés d'admissió revisen les llistes provisionals i les llistes definitives per a comprovar el resultat provisional /definitiu i la puntuació obtinguda. Si consideren que no és correcte el resultat o la puntuació obtinguda realitzar les reclamacions en els períodes establits en la resolució.

Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

En aquest enllaç podreu trobar la normativa que regula les proves d'accés i la resolució de la convocatòria.

En aquest altre enllaç podreu trobar la presentació i calendari de les proves complet (es recomana llegir aquest document). En aquest enllaç cal entrar en l'apartat d'INSCRIPCIÓ del cicle formatiu desitjat i llegir molt atentament les preguntes i respostes. Són bastant aclaridores i resoldran bastants dubtes.

El termini d'inscripció és des del 21 de març fins al 30 de març de 2022, NO es consideraran entregades les sol·licituds rebudes en el correus electrònic fora del termini d'inscripció.

S'aconsella veure les dates en la resolució.

Calendari (resum)

ANNEX I Des del Fins al
Inscripció 21 de març 30 de març
Publicació llistes provisional de persones admeses 27 d'abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 27 d'abril 29 d'abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 5 de maig
Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior 23 i 24 de maig
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 30 de maig
Reclamacions llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior 31 de maig 1 de juny
Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior 21 de març 30 de juny
Publicació llistes definitives de qualificacions 3 de juny 1 de juliol
Entrega de certificats prova grau mitjà i superior 3 de juny 4 de juliol

Horari de les proves

ANNEX II
Grau mitjà
23 de maig
Examen Duració
09:00 - 10:00 Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora
10:15 - 11:15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11:30 - 12:15 Part Lingüística: Anglés 45 min
24 de maig
9:00 - 10:00 Part cientificomatematicatècnica: Matemàtiques 1 hora
10:15 - 11:00 Part cientificomatematicatècnica: Ciències de la Natura 45 min
11:15 - 12:00 Part cientificomatematicatècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
ANNEX II
Grau superior
23 de maig
Examen Duració
15:00 - 16:15 Part General: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora 15 min
16:30 - 17:45 Part general: Llengua estrangera Anglés 1 hora 15 min
18:00 - 19:15 Part general: Matemàtiques 1 hora 15 min
19:30 - 20:15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
24 de maig
16:00 - 17:15 Part específica: Apartat B 1 1 hora 15 min
17:30 - 18:45 Part específica: Apartat B 2 1 hora 15 min