Recomanacions per a la prevenció contra la COVID durant els períodes no lectius

Seguint instruccions del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, adjuntem carta per a difondre a la comunitat educativa (personal docent i no docent, alumnat i famílies) amb recomanacions per a mantindre les mesures de prevenció davant la COVID durant els períodes no lectius.

(La carta consta de dues pàgines. Pot camviar de pàgina en la part superior esquerra del document)

Carta-amb-recomanacions-per-a-periodes-no-lectius

Proves d’obtenció del nivell A2 d’idiomes

Superar les proves permet obtindre la certificació del nivell A2 bé en llengua anglesa i/o francesa.

Qui pot presentar-se?

Alumnat matriculat en el centre amb almenys 16 anys, o complits durant el 2022.

Com puc matricular-me?

Presentant la sol·licitud d'inscripció en la secretari del centre, entre el 13 i el 17 de desembre.

Obten la sol·licitud d'inscripció punxant ací.

Quan i on són els exàmens?

L'examen d'anglés serà el dia 9 de febrer, a les 11.30.

L'examen de francés serà el dia 14 de febrer, a les 11.30.

El lloc es concretarà més endavant.

Mès informació en el enllaç.

Eleccions al Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és el principal òrgan de govern col·legiat en els centres educatius. Aquesta format per representants de tota la comunitat educativa: docents, alumnat, famílies, ajuntament i direcció del centre.

Cada any imparell es convoquen eleccions al Consell Escolar dels centres educatius. En cada elecció es renova la part dels membres del Consell Escolar.

Tant docents, alumnat, pares, mares o tutors de l'alumnat poden presentar-se per a ser triats com a representants dels seus respectius grups.

Aquest any 2021 es triaran:

 • 2 representants del sector famílies.
 • 2 representants del sector alumnat.
 • 4 representants del sector docent.
 • 1 representant del sector serveis.

Quíen pot ser candidat?

 • Qualsevol alumne o alumna del centre, per a representar a la resta de l'alumnat.
 • Qualsevol pare, mare, tutor/a de l'alumnat del centre, per a representar a les famílies.
 • En tots dos casos, si pertencen a associacions legalment constituïdes podran presentar candidatures diferenciades.
 • Qualsevol membre del claustre

Per a presentar la candidatura ha d'acudir-se al despatx de direcció i allí es presentarà la candidatura d'acord amb els models enllaçats. El període de presentació de candidatures està indicat en l'apartat calendari.

Candidatura de l'AMPA a representants de les famílies.

Candidatura independent de les famílies.

Candidatura d'associacions de l'alumnat.

Candidatura independent de l'alumnat.

Candidatura del professorat. 

Calendari del procés

 • 19 d'ocubre:
  • Acte d'elecció i constitució de la Junta Electoral.
  • Publicació de censos en el tauler d'anuncis del centre.
 • Del 20 octubre al 2 de novembre: presentació de candidatures.
 • 3 de novembre: publicació llistat provisional de candidats.
 • Del 3 al 5 novembre: presentació de reclamacions sobre llistat provisional de candidats.
 • 9 de novembre:
  • Publicació llistat definitiu de candidatures.
  • Realització de sorteig per a la constitució de meses electorals (14.05 - Aula Sala d'actes).
 • 10 de novembre: disponible paperetes de votació per al vot no presencial (veure més endavant).
 • 18 de novembre: dia de votació.
  • Alumnes: s'establirà un temps extra d'extensió del primer pati en cada torn perquè puguen votar. Les urnes estaran situades en el porxo (es concretarà més endavant)
  • Familas: votaran de manera presencial en una urna  situada en el porxo del pati (l'horari es concretarà més endavant). També podran realitzar el vot no presencial: en un sobre s'introdueix la papereta de vot emplenada i després es tanca. Aquest sobre al costat d'una fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de conduir s'introdueix en un altre sobre que també s'haurà de tancar i signar en la solapa. Posteriorment s'envia al Director del centre mitjançant un familiar, un missatger, un mandatari o per correu certificat. S'acceptaran vots no presencials del 10 de novembre fins al final del temps de votació.
  • Docents: votaran en reunió de Claustre Extraordinari, 14:10 a 18:00. L'urna es col·locarà en el porxo.
 • Fins al 26 de novembre: proclamació de candidats.
 • Fins al 10 de desembre: sessió constitutiva del nou Consell Escolar.

Normativa

Convocatòria d'eleccions a el Consell Escolar per al curs 2021 (ací apareix un calendari proposat i documentació)

Llistat definitiu de candidatures

Candidaturas 2021 Consejo Escolar

 

Composició de les taules electorals

MESAS ELECTORALES 202

Dia de votació per a l'alumnat 

Les urnes estaran al porxo durant el temps de votació.  

L'alumnat de 1r i 2n ESO avançarà l'eixida al pati a les 8:50, i romandrà fins a les 10:10, de manera que disposaran de 80 minuts per votar.  

L'alumnat de 3r i 4t ESOBatxillerat, FP Bàsica, i el cicle de Sistemes Microinformàtics, allargaran el primer pati una hora més, de manera que podran votar de 10.35 a 11.55 (80 minuts). 

L'alumnat de cicles formatius del torn de vesprada: podrà exercir el seu dret a vot 16:10 a 19:00. Durant aquest període les classes no se suspendran, però el docent permetrà acudir a votar aquell alumnat que ho desitgi, durant el temps necessari. 

L'alumnat podrà marcar fins a 2 candidats dels 5 candidats presentats.  

Dia de votació per a families 

Es podrà votar, o rebre el vot no presencial de 10 a 19 hores al centre. La taula electoral estarà a l'entrada del centre, junt a consergería. 

Serà imprescindible presentar una identificació vàlida (DNI, NIE, Passaport, etc.). Les paletes es podran recollir a consergeria des del dia 12 de novembre. Poden demanar als fills que les recullan. Tot i això, hi haurà paperetes disponibles el dia de la votació.  

Es marcaran com a màxim 2 representants, dels 3 candidats indicats en la paperta de vot.  

Resultats de les eleccions 2021

Resultats eleccions