Adjudicació de vacants per als alumnes que estan en LLISTA D’ESPERA

El centre ha de gestionar la llistes d’espera fins al 8 d’octubre.
En les adjudicacions en les quals s’utilitze les llistes d’espera s’assignaran les places per ordre en la llista d’espera i modalitat d’accés.

Exemple: si existeix una vacant, d’un alumne que no s’ha matriculat, i accedia al cicle per prova d’accés, es triarà el primer alumne de la llista d’espera de la llista d’accés per prova d’accés. En aquestes adjudicacions s’ha de mantindre la relació entre les diferents maneres d’accés.

Pot ser que alguns cicles formatius no tinguen vacants. Pel poc període que existeix per a comprovar les llistes no es poden publicar les vacants que es produeixen en els diferents cicles formatius. Demanem, de manera anticipada, perdó per les moléstias que això puga ocasionar.

Mentre existisquen alumnes en les llistes d’espera i existisquen vacants es realitzaran diferents convocatòries per a adjudicar les vacants que es puguen produir.

A partir de les dates indicades en els dos apartats següent s’haurà d’estar revisant la pàgina per possibles convocatòries posteriors.

Si s’esgoten les llistes d’espera s’hauran de convocar unes fases d’adjudicació que es publicaran en la web del centre.

IMPORTANT: A partir de l’1 de setembre cal estar pendent de la pàgina web del centre per a futures convocatòries d’adjudicacions de vacants.
Sempre utilitzarem aquesta mateixa pàgina per a futures convocatòries

Adjudicació per a alumnes que estan en llista d’espera per a cicles de GRAU MITJÀ

Tots els alumnes que esten en la llista d’espera en els diferents cicles formatius de GRAU MIG s’hauran de presentar en el centre el pròxim dia 4 de setembre a la 10.00 h. Si no pot assistir l’interessat pot assistir un representant.

Adjudicació per a alumnes que estan en llista d’espera per a cicles de GRAU SUPERIOR I SEMIPRESENCIAL

Tots els alumnes que esten en la llista d’espera en els diferents cicles formatius de GRAU SUPERIOR s’hauran de presentar en el centre el pròxim dia 5 de setembre a la 10.00 h. Si no pot assistir l’interessat pot assistir un representant.