Llistat Provisional. Subvencións per alumnes de Formació Professional (curso 2021-2022)

Llistats provisionals d'ajudes concedides i denegades. Les persones interessades tenen un termini de 3 dies hàbils per a les reclamacions que resoldrà el centre. Enviar reclamació al correu "j.noguerolesllinar@edu.gva.es". El termini acaba el 28 de juliol.

No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud. Al final del llistat de sol·licituds "denegades" està indicat el motiu de la denegació.

 1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
  1. Llistat provisional  concedides
  2. Llistat provisional denegades
 2. FP Dual en empreses: realitzar l'FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
  1. Llistat provisional concedides
  2. Llistat provisional denegades
 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
  1. Llistat provisional concedides
  2. Llista provisional denegades
 4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en centres allunyats de la seua residència habitual.
  1. Llistat provisional concedides
  2. Llistat provisional denegades