Dates de Matrícules

Batxillerat (Formularis)

 • Alumnes que repeteixen 1r o 2n de batxillerat ------------------------ 19/07/2022
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 19/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
   • 19/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
   • 19/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
   • 19/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Alumnes Batxillerat CIENTÍFIC que promociona a 2n -------- 08/07/2022
 • Alumnes Batxillerat ARTÍSTIC que promociona a 2n --------- 11/07/2022
 • Alumnes Batxillerat HUMANÍSTIC que promociona a 2n --- 11/07/2022
 • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ---------------------- 25 i 26 /07/2022
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 25/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
   • 25/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
   • 25/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
   • 25/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
   • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
   • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
   • 26/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z

CF Grau Mitjà (Formularis)

 • Activitats Comercials
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 13/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 13/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 13/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 13/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 13/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 22/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 22/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 22/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 22/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 22/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Administració i Gestió
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 22/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 22/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 22/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 22/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 22/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Sistemes Microinformaticos i Xarxes
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 12/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 12/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 12/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 12/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 12/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 25/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 25/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 25/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 25/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 25/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z

CF Grau Superior (Formularis)

 • Administració i finances
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ---------------- 14/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 14/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 14/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 14/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de ..  M - Q
    • 14/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ -------------------- 26/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 26/07/22022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M -Q
    • 26/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Marqueting i Publicitat
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 14/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 14/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 14/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 14/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de ..  M - Q
    • 14/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 26/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 26/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 26/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ---------------- 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ -------------------- 27/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 27/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 27/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G- L
    • 27/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 27/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ------------------ 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G- L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ---------------------- 27/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 27/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 27/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 27/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 27/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 28/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 28/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 28/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 28/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R -Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web (Semipresencial)
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 28/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z