Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

En aquest enllaç podreu trobar la normativa que regula les proves d'accés i la resolució de la convocatòria.

En aquest altre enllaç podreu trobar la presentació i calendari de les proves complet (es recomana llegir aquest document). En aquest enllaç cal entrar en l'apartat d'INSCRIPCIÓ del cicle formatiu desitjat i llegir molt atentament les preguntes i respostes. Són bastant aclaridores i resoldran bastants dubtes.

El termini d'inscripció és des del 21 de març fins al 30 de març de 2022, NO es consideraran entregades les sol·licituds rebudes en el correus electrònic fora del termini d'inscripció.

S'aconsella veure les dates en la resolució.

Calendari (resum)

ANNEX I Des del Fins al
Inscripció 21 de març 30 de març
Publicació llistes provisional de persones admeses 27 d'abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 27 d'abril 29 d'abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 5 de maig
Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior 23 i 24 de maig
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 30 de maig
Reclamacions llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior 31 de maig 1 de juny
Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior 21 de març 30 de juny
Publicació llistes definitives de qualificacions 3 de juny 1 de juliol
Entrega de certificats prova grau mitjà i superior 3 de juny 4 de juliol

Horari de les proves

ANNEX II
Grau mitjà
23 de maig
Examen Duració
09:00 - 10:00 Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora
10:15 - 11:15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11:30 - 12:15 Part Lingüística: Anglés 45 min
24 de maig
9:00 - 10:00 Part cientificomatematicatècnica: Matemàtiques 1 hora
10:15 - 11:00 Part cientificomatematicatècnica: Ciències de la Natura 45 min
11:15 - 12:00 Part cientificomatematicatècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
ANNEX II
Grau superior
23 de maig
Examen Duració
15:00 - 16:15 Part General: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora 15 min
16:30 - 17:45 Part general: Llengua estrangera Anglés 1 hora 15 min
18:00 - 19:15 Part general: Matemàtiques 1 hora 15 min
19:30 - 20:15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
24 de maig
16:00 - 17:15 Part específica: Apartat B 1 1 hora 15 min
17:30 - 18:45 Part específica: Apartat B 2 1 hora 15 min