Recomanacions per a la prevenció contra la COVID durant els períodes no lectius

Seguint instruccions del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, adjuntem carta per a difondre a la comunitat educativa (personal docent i no docent, alumnat i famílies) amb recomanacions per a mantindre les mesures de prevenció davant la COVID durant els períodes no lectius.

(La carta consta de dues pàgines. Pot camviar de pàgina en la part superior esquerra del document)

Carta-amb-recomanacions-per-a-periodes-no-lectius